Sữa đặc có đường Able Farm nhập khẩu lon 1kg

41.000 VND888.000 VND

Xuất Xứ
ĐVT
Quy Cách
Malaysia
lon
 1Kg